top of page

АНГЛИЙСКИ

Чудите се кой сертификат е за Вас, какъв изпит трябва да положите и каква е насоката?

За да следвате в чужбина/работите ще ви е необходим документ за владеенето на английски език. Най-известните изпити по английски език са IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) и CAE (Certificate in Advanced English). Тези сертификати тестват Вашите знанията в на четирите части за владеене на езика, като: писане, говорене, четене и слушане. Ако смятате да се явите на един от тези изпити, английският ви трябва да е на високо ниво. Необходимо е да знаете, че CAE изпитът е насочен най-вече към напреднали кандидати, които спадат между B2 и C2 нива, докато другите два изпита oценяват знанията между A1 и C2. Това означава, че по-начинаещите кандидати е добре да се насочат към изпитите IELTS или TOEFL.

Друг важен компонент е разликата в срока на валидност на документа. Резултатът от TOEFL и IELTS важат до 2 години след датата на явяване. За разлика от тях, CAE е валиден до живот, въпреки това може да очаквате от някои университети да имат изискване да сте се явили на изпит не по-късно от 2 или 3 години.

Допълнителна информация за трите изпита: 
IELTS съществува в два вида: Academic (най-разпространеният) и General Training, който се използва за кандидатстване за работа. TOEFL изпитът най-често се осъществява на компютър, като изпитни дати има изключително редовно през годината. Има също така и писмен вариант, който се различава от компютърния, тъй като няма част за говорене, вместо това има граматическа част. 
Имате ли притеснения от частта ''Говорене''? Ако разговорът с реален човек ви смущава, изберете TOEFL – разговорът се осъществява чрез компютър. CAE и IELTS поддържат разговор с изпитващия - докато при CAE и с още един кандидат.
Колко спешен ви е сертификатът? Ако нямате време или бързате, изберете TOEFL или IELTS, тъй като изпитните дати са много по-често отколкото тези за CAE.
 

maxresdefault.jpg
1_PQRPXtsME8JDCFRGYLn-Yw.png
1_cxseElhz95J_UbYfMZg-NA.png
bd0349ba700b973aeb45701baf2fc567--cambridge-exams-cambridge-english-exam.jpg
Екранна снимка 2021-11-28 181537.png

Сега да погледнем и основните части на всеки един от изпитите:

IELTS е с продължителност 2 часа и 55 минути и е изцяло писмен.
Listening (30 минути): състои се в слушане на 4 записа и отговаряне на въпроси по тях.
Reading (60 минути): състои се от 3 извадки от книги, списание, вестници и отговаряне на различни въпроси за тях.
Writing (60 минути): писане на 2 текста. Първият е анализ на таблица, графика или диаграма (150 думи), а вторият – кратко есе за дадена тема (250 думи).
Speaking (11-15 минути): 3 части, в които трябва да се представите, да говорите по дадена тема и да отговаря на въпроси.

 

TOEFL iBT е с продължителност 4 часа и се провежда на компютър.
Listening (60–90 минути): слушане на академични текстове и няколко разговора, по време на които може да се водите записки, а след това отговаряте на въпроси.
Reading (60–80 минути): четене на 3 до 5 текста и отговаряне на въпроси по тях.
Writing (50 минути): създаване на 2 вида текст. Единият е анализ на статия и лекция по нея, а другият е отговор на дадено становище. Speaking (20 минути): изразяване на мнение по популярни теми, отговаряне на въпроси.

 

CAE е с продължителност 3 часа и 55 минути и има опция за компютърен и писмен вариант.
Listening (40 минути): 4 части с отговори на въпроси от радио извадки, лекции, разкази.
Reading (90 минути): 8 части, разделени на четене с разбиране и т.нар. Use of English. Въпросите са от отворен и затворен тип, попълване на изречения.
Writing (90 минути): писане на 2 вида текст. Единият е базиран на дадена статия, а другият е специфичен текст, който може да е есе, официално писмо, статия и т.н.
Speaking (15 минути): 4 части, в които си партнирате с някой от другите изпитвани. Обсъждате вашите интереси, описвате картинки,  водите дискусия по тях (хора, предмети, околност, вид, смисъл, мнение) и отговаряте на различни въпроси.CPE е с продължителност 3 часа и 56 минути, изпитът се състои от четири компонента.

Reading and Use of English (90 минути): Този компонент тества вашите умения да боравите с текст, да търсите детайли и да правите изводи за отношението на автора. При FCE, трябва да отговорите на 52 въпроса за час и петнадесет минути, а при CAE и CPE – на около 50 въпроса за час и половина. Общата дължина на текстовете при FCE е около 2200 думи, а при CAE и СРЕ - 3000-3500 думи.
Първите няколко части тестват вашите познания по лексика и граматика. След това има секция с трансформации: задава ви се изречение, последвано от ключова дума. Използвайки ключовата дума, вие трябва да формирате ново изречение, със значение, идентично на зададеното. В останалата част от секцията, ще трябва да отговаряте на въпроси по текстове като извадки от вестници, списания и книги. 

Writing (90 минути): секцията е разделена на две части. Първата задача е есе, в която трябва да застъпите няколко опорни точки. Ще бъдете оценени според това дали сте разбрали изразените идеи, и дали умеете да формирате последователен аргумент и да убеждавате читателя във вашата гледна точка. 

Втората част включва написване на текст във формат по ваш избор. Възможностите са писмо/ емайл, доклад или ревю. Дава ви се начална информация, контекст, цел и аудиторията, за която пишете.
Listening (40 минути):  този модул е разделен на 4 части. В две от тях ви е зададено да изслушате разговори между няколко събеседници, а в останалите – монолози на академични теми. Оценяват се уменията ви да извличате информация и да правите заключения за мненията и нагласите на говорещите.
Speaking (16 минути): този компонент тества гладкостта на изказа. Изпитът включва в учстие още един или двама кандидати. Старира се с няколко лични въпроса на близки до вас теми. По време на втората част, изпитващият показва 3 картинки, трябва да направите сравнение между две от тях. По време на третата част, трябва да разговаряте с другия кандидат по конкретна тема. В четвъртата част, трябва да участвате в дискусия с кандидата, въз основа на миналата тема. При CPE, третата и четвъртата част са обединени в една.

Оценката от Listening, Speaking и Writing носи по 20% от крайния резултат, а Reading and Use of English – 40%. Кеймбридж оценява по Cambridge English Scale с точки от 80 до 230. Нивото на владеене на английски се определя като получените точки се приравняват към следната скала.

Екранна снимка 2021-11-28 182339.png

Вземането на CAE и СРЕ с висока оценка ви дава бонус точки при кандидатстване през UCAS (Universities and Colleges Admissions Services). Това ще улесни вашия прием в британски университет. Mоже да погледнете колко точки се дават на всяка оценка. 

Екранна снимка 2021-11-28 182909.png

*За нашите ученици, КРИТ СКУЛ предлага годишно обучение от 128 часа за FCE, както и за CAE и СРЕ. Той продължава от средата на септември до края на май и се съгласува с учебната програма в училище, когато се налага.

Кой изпит по немски език за следване/работа в Германия да предпочетем?

НЕМСКИ

За целта ''Следване'' в университет в Германия трябва да докажете познания по немски език на ниво поне B2 и чрез сертификат от един от признатите за тази цел изпити в Германия, които са общоприети.

Екранна снимка 2021-11-28 185934.png

TestDaf

Какви знания са ни нужни, за да изкараме TestDaf сертификат?

Този сертификат обхваща знанията от В2 до С1 от шестстепенната скала на Общата европейска езикова рамка. Този сертификат ще удостовери, че владеете езика на високо ниво. Възможни са следните Test DaF – нива:

Test DaF- (TDN 5)
 Test DaF- (TDN 4)

 Test DaF- (TDN 3)

TestDaF във всичките четири части с TestDaF-Niveaustufe 4, удостоверението  важи като гаранция за високо езиково ниво при за приемане в почти всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

TestDaF е и международно признато удостоверение в работна среда.

Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института TestDaF Германия, докато изпитът се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света.
DSH - Полагането на Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang осигурява възможност за кандидатстване в университети в Германия. Полагането на изпита е задължително условие за прием. Нива на изпита: B2, C1, C2.

DSD1

Защо ни е необходим сертификат DSD1?

C нeгo yдocтoвepявaтe знaнията си пo нeмcĸи eзиĸ пpи ĸaндидaтcтвaнe в шĸoлa Ѕtudіеnkоllеg зa cпeциaлнa пoдгoтoвĸa пo cъoтвeтнaтa cпeциaлнocт.

Изпитът се състои от няколко компонента с продължителност между 75 и 40 минути. 

Четене с разбиране: 70 минути и включва 5 отделни текста, към които има въпроси относно съдържанието.

Слушане с разбиране: за 40 минути - кандидатите трябва да изслушат 5 записа и да отговорят на въпросите към тях.

Писане: 75 минути - кандидатът трябва да покаже писмените си умения като отговори на 3 въпроса и създаде текст по зададена тема.
Говорене: в две части с обща продължителност 15 минути - първата се състои от разговор с изпитващия, а втората от кратък монолог, в който кандидатът да изкаже мнението си по дадена тема, а след това, ако изпитващият има въпроси да отговори на тях.

Възможно ли е да кандидатстваме във ВУЗ с DSD1?

Този изпит покрива А2 и B1 нива, като удостоверява езиковите знания, нужни за приемане в немски колеж или подготвителен курс за съответната специалност при следване в Германия.
 

DSD2

Избираме ли сертификат DSD 2, за да учим в Германия?

Това удостоверение отгoвapя нa нивo B2 – C1 oт Oбщaтa eвpoпeйcĸa eзиĸoвa paмĸa. Cлyжи ĸaтo документ нa влaдeeнeтo нa eзиĸa нa пoдxoдящoтo нивo зaeднo c дpyги изиcĸвaния зa пpиeмaнe във BУЗ в Гepмaния.

Компоненти за изпита:

Писмената част:

Четене с разбиране: 85 минути - включва 5 кратки и 3 дълги текста и въпроси към тях;

Слушане с разбиране: за 50 минути - кандидатите трябва да изслушат 6 записа и да отговорят на въпросите към тях; аудио материалите включват диалог, монолог и 4 записа, тематично свързани помежду си;

Писане: кандидатът получава 1 страница с въпроси и 1 страница с текст и изображение - в рамките на 120 минути трябва да напише собственото си мнение по зададените въпроси, да възпроизведе дадения текст и да опише картината, която вижда.

 

Говорене:

Part 1: кандидатът трябва да представи монолог по зададени ключови думи и да отговори на въпросите от изпитващия по свободен начин.

Part 2: кандидатът изказва мнението си по предварително зададена тема, а след това обсъжда с изпитващия изложените аргументи на листа.

Art Class

НИВА
Ниво A1

Fit in Deutsch 1:

FIT in Deutsch 1 е изпит за изучаващи немски език на възраст между 10 и 15 години. Документът удостоверява успешно завършено обучение на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка.

 

Start Deutsch 1:

Start Deutsch 1 удостоверява знания по немски език при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Start Deutsch 1 удостоверява първа степен (А1) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка. 
При Гьоте Институт изпитът се нарича A1-Goethe.

 

НИВО A2

Fit in Deutsch 2:
Fit in Deutsch 2 е изпит за изучаващи немски език на възраст между 12 и 15 години. Документът удостоверява успешно завършено обучение на ниво А2 в Общата европейска езикова рамка. 
 

Start Deutsch 2:
Start Deutsch 2 удостоверява знания по немски при възрастни и младежи от 16 години нагоре. Start Deutsch 2 удостоверява втора степен (А2) от шестстепенната скала на езикови компетенции, описани в Общата Европейска езикова рамка. 
 
                                                             НИВО В1

Zertifikat Deutsch (ZD):
Zertifikat Deutsch (ZD) удостоверява владеенето на разговорен немски език със много добри основни познания, което позволява ориентиране във всички важни всекидневни ситуации. 

 

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj):

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj) е основно комуникативно ориентиран изпит на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка. Предвиден е за изучаващи немския език на възраст между 12 и 15 години. Успешно издържаният изпит доказва, че младите могат самостоятелно да общуват на езика, те разполагат с достатъчно добри знания, за да се справят с подходящи езикови средства във всички важни за тяхната възраст ситуации.


НИВО В2

Zertifikat Deutsch plus (ZD+):
Zertifikat Deutsch Plus е общопризнат изпит за ниво B2 от Европейската езикова рамка. Поставя по-високи изисквания в сравнение със Zertifikat Deutsch.
Свидетелството за успешно положен изпит удостоверява, че издържалите изпита могат да се изразяват ясно и в детайли по широк спектър от теми и могат да водят специализирани дискусии в своята област.

 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB): 
Zertifikat Deutsch für den Beruf удостоверява умение да се общува в ситуации от професионалното всекидневие, разбиране на прости икономически текстове, съставяне на рутинни писма и адекватно участие в разговорите в професионална среда.

 

Goethe-Zertifikat B2:
Goethe-Zertifikat B2 удостоверява, че успешно положилите изпита притежават добри познания по книжовния език, че устно и писмено могат да вземат отношение по различни теми, както и че могат да разбират по-трудни текстове.


НИВО С1

Goethe-Zertifikat C1:

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) удостоверява, че положилите успешно изпита могат да разбират широк спектър от сложни текстове и значенията на думите, да се изразяват ясно, естествено и гладко, без да се налага да търсят думи, да си служат пълноценно с езика в обществения и професионален живот или и в образованието.


НИВО С2

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP):
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) удостоверява, че положилите успешно изпита имат много добри познания по книжовен немски език, могат да разбират и най-сложните текстове и да се изказват правилно както устно, така и писмено. Сертификатът за ZOP е изключително важен като документ и се признава за отлично владеене на немски език, както и освобождава от изпит по езика в немските университети.

 

Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS):

Kleines deutsches Sprachdiplom (KDS) удостоверява владеенето на книжовен език. Положилите успешно изпита могат да разбират сложни, автентични – предимно литературни – текстове и да се изразяват свободно писмено и устно. Изпитът отговаря по сложност на задачите на ZОP, но също така доказва наличието на знания и за немската култура и история.

 

Großes deutsches Sprachdiplom (GDS):Großes deutsches Sprachdiplom (GDS) удостоверява ниво на владеене на езика близко до нивото на естествените му носители.

1.jpg
nemski2012.jpg
Dsh-tDaf.bmp
bottom of page